Ürünler

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Nehir veya kuyu sularının filtrasyonu Atıksu arıtma tesis
çıkış sularının hassas filtrasyonu Desalinasyon sistemleri
ön arıtımı bakteri ve virüs giderimi RO ön filtrasyonu
Toplam organik renk ve karbon giderimi

Ürün kataloğu için tıklayınız….