Ürünler

Su Yumuşatma Sistemleri

Su içerisinde kayonlar halinde bulunan kalsiyum (Ca ) ve magnezyum (Mg)
negatif yüklü karbonat (CO ) iyonları ile birleşerek kireç iyonları (CaCO ) oluşturur ve çökelirler.
Bu iyonlar, iyon değişimi tekniği ile çalışan katyonik reçine olarak isimlendirilen sentetik reçine üzerine
tutabilirler. Reçine bir süre sonra doygunluğa ulaşır. Rejenerasyon adını verdiğimiz bir süreçte, tuzdan
gelen sodyum iyonları, reçine üzerine tekrar alınarak bırakılan sertlik iyonları gidere atılır ve süreç sürekli
devam eder.

Ürün kataloğu için tıklayınız….  ⇐