Ürünler

MBR Arıtım Sistemleri

Membran ile ayırma proses sistemi alışılagelmiş çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok daha küçük bir alanda,

daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlamaktadır. Membran Biyo reaktöer sistemi yüksek oranda BOI giderimi, tam nitrifikasyon ve oransal denitrifikasyon ile kaliteli çıkış suyu sağlar.

Gözle görülür derecede AKM giderimi sağlar. Aynı zamanda NANO teknolojilerde ve RO sistemlerinde geri yıkama suyu olarak kullanılabilir.

Ürün kataloğu için tıklayınız….