Ürünler

Elektrodeiyonizasyon Sistemleri

Edi iyon alışverişi teknolojisi, iyon alışveriş membran teknolojisi ve iyon elektrik göçü teknolojilerini kullanarak arıtılmış su üretme aracıdır.
Genellikle iyon alışveriş teknolojisi her iki uçtada yüksek voltaj elektrotları kullanılarak şarj edilmiş iyonları suya yönlendirir,
iyon alışveriş reçinesi ve seçici reçine membranı ile iyon hareketini hızlandırarak elektro diyaliz sistemi ile birlikte kullanılır.

Ürün kataloğu için tıklayınız….